پروژه آبرسانی به مسکن مهرگناباد به بهره برداری رسید
جمعه, 08 شهریور 1392

پروژه آبرسانی به مسکن مهرشهرک شهرجوگناباد با حضورمدیرعامل شرکت آب وفاضلاب خراسان رضوی به بهره برداری رسید.

دسته بندی: آب
مکان: گناباد
شرکت مدیرامورگناباددربرنامه زنده رادیویی صبح بخیرخراسان
شنبه, 21 ارديبهشت 1392

مهندس ریاضی ،مدیرامورآب و فاضلاب گناباد با شرکت دربرنامه زنده رادیویی صبح بخیرخراسان گزارشی ازاقدامات وفعالیت های این امور را به سمع شنوندگان رساند.

دسته بندی: عمومی
مکان: گناباد
آب مصرفی مشترکان گناباد در 9 ماه گذشته 686 مورد آزمایش میکروبی شده است. مدیر امور آب و فاضلاب گناباد بااعلام این خبرگفت:این آزمایشات با هدف اطمینان ازسلامت آب تحویلی به مشترکین انجام شده است .به گ
پنج شنبه, 28 دی 1391

آب مصرفی مشترکان گناباد در 9 ماه گذشته  686   مورد آزمایش میکروبی شده است. مدیر امور آب و فاضلاب گناباد بااعلام این خبرگفت:این آزمایشات با هدف  اطمینان ازسلامت آب تحویلی به مشترکین انجام شده است .به گزارش روابط عمومی آبفای گناباد مهندس حسن ریاضی همچنین  از 62مورد نمونه گیزی شیمیایی ازشبکه ومنابع امورگناباد در مدت یاد شده خبر داد.وی با بیان این که  در این مدت نسبت به 3 هزارو 800 مورد کلرسنجی ازشبکه و شستشوی 82 کیلومترخطوط شبکه وانتقال برای حذف کدورت وhpcاقدام شده است  افزود : آب مورد مصرف مشترکان در گناباد در نتیجه نظارت و پایش به موقع مطلوب می باشد. وی اظهار داشت : آزمایشگاه امور گناباد،علاوه برانجام آزمایشات معمول خود ، نمونه های ارسالی ازامور بجستان رانیز پایش و بررسی می کند.

دسته بندی: آب
مکان: گناباد
رفع مشکل افزایش ولتاژبرق درمنابع گناباد
چهارشنبه, 20 دی 1391

مشکل افزایش ولتاژدرمنابع چاه گچی گنابادرفع شد. به گزارش روابط عمومی آبفاگناباد،مهندس حسین ریاضی مدیر این امور گفت:درپی افزایش ولتاژبرق به 460ولت درمنابع چاه گچی گنابادکه باعث خروج منابع مذکورازمداربهره برداری شد،باپیگیری انجام شده وبامساعدت مدیریت توزیع برق خواف وگناباد،باخروج اتوترانس های20کیلوولت ازمداربهره برداری مشکل برطرف شد. به گفته وی با این اقدام ولتاژ برق کاهش وازقطع مکرربرق دراین منطقه واحتمال کمبودآب جلوگیری به عمل آمد. گفتنی است منابع چاه گچی درفاصله 110کیلومتری گنابادقراردارد که پس ازسه مرحله پمپاژآب به مخازن ذخیره گنابادانتقال می یابد.

دسته بندی: آب
مکان: گناباد
تمام مخازن و منابع آب امور گناباد به کنتور های مغناطیسی مجهز شد
شنبه, 25 آذر 1391

با کنتورگذاری مخازن ایستگاه های پمپاژ بیمرغ و گیسور تمامی منابع ومخازن گناباد مجهز به کنتورمغناطیسی شد.

به گفته  مدیر امور گناباد بانصب دودستگاه کنتورمغناطیسی 500درایستگاه های پمپاژ بیمرغ وگیسور تمامی منابع ومخازن گناباد به کنتورمغناطیسی مجهز شد.

دسته بندی: آب
مکان: گناباد
دانش آموزان با نحوه آبرسانی به گناباد آشنا شدند
چهارشنبه, 01 آذر 1391

دانش آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان گنابادباچگونگی آبرسانی به این شهرآشنا شدند.

دسته بندی: عمومی
مکان: گناباد