مدير دفترمنابع انساني و آموزش آبفاي خراسان رضوي در گزارشي عنوان داد:

فرآيند 16 گانه جذب نيروي هاي جديد در آبفاي خراسان رضوي

شنبه, 10 اسفند 1398
ایمیل   |   چاپ
فرآيند 16 گانه جذب نيروي هاي جديد در آبفاي خراسان رضوي

مدير دفترمنابع انساني و آموزش آبفاي خراسان رضوي در نامه اي به معاون برنامه ريزي و منابع انساني اين شرکت   گزارش آزمون استخدامي مورخ 26 مهر1397 را ارائه داد.

به گفته محمود رضا موذن در مجموع  16 اقدام براي جذب نيرو در اين شرکت به شرح زير انجام شده است. 

1-با توجه به مکاتبات شرکت محترم مهندسي آب وفاضلاب کشور در خصوص اعلام نيروهاي مورد نياز جهت برنامه ريزي آزمون استخدامي بررسي لازم انجام وبه شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور نياز هاي اين شرکت اعلام گرديد

2-اعلام زمان برگزاري آزمون و شرکت نيروها در آزمون استخدامي در تاريخ  و حضور اين دفتر در آزمون استخدامي در محل دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان ناظر

3-اعلام منتخبين آزمون استخدامي :2 برابر ظرفيت استخدامي شرکت(19 نفر) که نيروي مورد نياز 10 نفر در سطح شرکت مي باشد.

4-تماس و هماهنگي لازم با نيروهاي معرفي شده از سوي شرکت محترم مهندسي جهت تشکيل پرونده

5-تشکيل پرونده اخذ تائيديه هاي مورد نياز و تکميل فرمهاي جهت ارسال به شرکت مهندسي جهت اخذ تائيديه نهائي شرکت کنندگان در آزمون 

6-اعلام نتيجه از سوي شرکت مهندسي که در اين ميان تعدادي از شرکت کنندگان داراي شرايط لازم در آزمون نبوده و پرونده تکميل مورد تائيد قرار نگرفت 

7-مکاتبه مجدد با شرکت مهندسي جهت اعلام افراد جايگزين 

8-تشکيل پرونده نيروهاي جايگزين و ارسال مجدد به شرکت مهندسي 

9-اعلام تاريخ برگزاري کميته مصاحبه مهارتي از سوي شرکت محترم مهندسي 

10-تماس مجدد با شرکت کنندگان در آزمون به منظور حضور در تاريخهاي اعلامي جهت مصاحبه

11-صدور ابلاغ جهت اعضاء کميته مصاحبه

12-مکاتبات اداري لازم به منظور هماهنگي و حضور دکتر مورد اعتماد شرکت جهت معاينه نيروها 

13-مکاتبات اداري با قسمتهاي داخلي شرکت بمنظور  پذيرائي – حضور در جلسه و ....

14-برگزاري جلسات مصاحبه با حضور اعضا محترم کميته

15- تهيه صورت جلسات مربوطه در حين برگزاري مصاحبه و اخذ امضاهاي اعضاء محترم کميته

16-مکاتبه و ارسال فرم ها و صورت جلسات کميته مصاحبه به شرکت  مهندسي آب وفاضلاب کشور به منظور اعلام نهائي نيروهاي مورد نياز شرکت. 

 

 

 

 

دسته بندی: عمومی
کد خبر:  12478
بازدید:  177
نظرات برای فرآيند 16 گانه جذب نيروي هاي جديد در آبفاي خراسان رضوي
نام
ایمیل
متن
کد امنیتی