مدیر دفترمنابع انسانی و آموزش آبفای خراسان رضوی در گزارشی عنوان داد:

فرآیند 16 گانه جذب نیروی های جدید در آبفای خراسان رضوی

پنج شنبه, 06 تیر 1398
ایمیل   |   چاپ
فرآیند 16 گانه جذب نیروی های جدید در آبفای خراسان رضوی

مدیر دفترمنابع انسانی و آموزش آبفای خراسان رضوی در نامه ای به معاون برنامه ریزی و منابع انسانی این شرکت   گزارش آزمون استخدامی مورخ 26/7/1397 را ارائه داد.

به گفته محمود رضا موذن در مجموع  16 اقدام برای جذب نیرو در این شرکت به شرح زیر انجام شده است. 

1-با توجه به مکاتبات شرکت محترم مهندسی آب وفاضلاب کشور در خصوص اعلام نیروهای مورد نیاز جهت برنامه ریزی آزمون استخدامی بررسی لازم انجام وبه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیاز های این شرکت اعلام گردید

2-اعلام زمان برگزاری آزمون و شرکت نیروها در آزمون استخدامی در تاریخ  و حضور این دفتر در آزمون استخدامی در محل دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان ناظر

3-اعلام منتخبین آزمون استخدامی :2 برابر ظرفیت استخدامی شرکت(19 نفر) که نیروی مورد نیاز 10 نفر در سطح شرکت می باشد.

4-تماس و هماهنگی لازم با نیروهای معرفی شده از سوی شرکت محترم مهندسی جهت تشکیل پرونده

5-تشکیل پرونده اخذ تائیدیه های مورد نیاز و تکمیل فرمهای جهت ارسال به شرکت مهندسی جهت اخذ تائیدیه نهائی شرکت کنندگان در آزمون 

6-اعلام نتیجه از سوی شرکت مهندسی که در این میان تعدادی از شرکت کنندگان دارای شرایط لازم در آزمون نبوده و پرونده تکمیل مورد تائید قرار نگرفت 

7-مکاتبه مجدد با شرکت مهندسی جهت اعلام افراد جایگزین 

8-تشکیل پرونده نیروهای جایگزین و ارسال مجدد به شرکت مهندسی 

9-اعلام تاریخ برگزاری کمیته مصاحبه مهارتی از سوی شرکت محترم مهندسی 

10-تماس مجدد با شرکت کنندگان در آزمون به منظور حضور در تاریخهای اعلامی جهت مصاحبه

11-صدور ابلاغ جهت اعضاء کمیته مصاحبه

12-مکاتبات اداری لازم به منظور هماهنگی و حضور دکتر مورد اعتماد شرکت جهت معاینه نیروها 

13-مکاتبات اداری با قسمتهای داخلی شرکت بمنظور  پذیرائی – حضور در جلسه و ....

14-برگزاری جلسات مصاحبه با حضور اعضا محترم کمیته

15- تهیه صورت جلسات مربوطه در حین برگزاری مصاحبه و اخذ امضاهای اعضاء محترم کمیته

16-مکاتبه و ارسال فرم ها و صورت جلسات کمیته مصاحبه به شرکت  مهندسی آب وفاضلاب کشور به منظور اعلام نهائی نیروهای مورد نیاز شرکت. 

 

دسته بندی: عمومی
کد خبر:  12474
بازدید:  14
نظرات برای فرآیند 16 گانه جذب نیروی های جدید در آبفای خراسان رضوی
نام
ایمیل
متن
کد امنیتی