تاکید براستفاده ازمنابع جایگزین و صیانت ازمنابع آب شهرستان گناباد

جمعه, 09 اسفند 1398
ایمیل   |   چاپ
تاکید براستفاده ازمنابع جایگزین و صیانت ازمنابع آب شهرستان گناباد

درجلسه شورای صیانت ازمنابع آب شهرستان گناباد ، استفاده ازمنابع جایگزین جهت شرب درشرایط بحران موردتاکیداعضا قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی آبفا گناباد دراین جلسه که باحضور محمدعلایی مدیرعامل آب منطقه ای خراسان رضوی ،  برگزارشد، فرماندارگناباد بااشاره به بارندگی های سال جاری براستفاده بهینه ازمنابع آب تاکید کرد. حامدقربانی بااشاره به  بیشترین مصرف آب دربخش کشاورزی خواستار اصلاح الگوی کشت درسطح شهرستان شد. مدیر عامل آب منطقه ای هستان نیز بااشاره به مشکلات تامین آب شرب شهرها وروستاهای شهرستان براستفاده ازمنابع جایگزین موجود درشهرستان درشرایط بحرانی تاکید کرد. محمد علایی همچنین خواستار برنامه ریزی دقیق جهت استفاده بهینه ازآب قنوات شد. وی بااشاره به حضور مقام عالی وزارت نیرو درشهرستان گناباد ، عنوان کرد: باتوجه به شرایط شهرستان گناباد ووجود قنات قصبه دراین شهر موزه آب درگناباد احداث خواهد شد. همچنین دراین جلسه هادی حیدری نیا ، مدیر امورآبفای گناباد گزارشی ازوضعیت منابع تامین وتوزیع آب شرب شهرهای تحت پوشش امورگناباد را ارائه داد وخواستار تمهیدات مناسب برای تامین آب شرب موردنیاز شهرستان شد.

تاکید براستفاده ازمنابع جایگزین و صیانت ازمنابع آب شهرستان گناباد
دسته بندی: آب
مکان: گناباد
کد خبر:  12691
بازدید:  80
نظرات برای تاکید براستفاده ازمنابع جایگزین و صیانت ازمنابع آب شهرستان گناباد
نام
ایمیل
متن
کد امنیتی