شرکت آبفای گناباد درمانورزلزله

دوشنبه, 12 خرداد 1399
ایمیل   |   چاپ
شرکت آبفای گناباد درمانورزلزله

تیم رفع اتفاق و بحران امورآبفای گناباددرمانورزلزله این شهرستان شرکت کرد.

به گزارش روابط عمومی آبفا گناباد، این امور بh بکارگیری اکیپ رفع اتفاقات وتیم عملیاتی به همراه تجهیزات کامل دراین مانور شرکت وسناریوی پیش بینی شده رانیزبرابر برنامه زمانبندی شده اجراکرد.درپایان این مراسم فرماندارشهرستان باحضور درمحل استقرارتیم عملیاتی امور اززحمات وآمادگی تیم عملیاتی تقدیرکرد. این مانور  باحضوردستگاه های خدمات رسان ، هلال احمر وفرمانداری شهرستان درمحدوده منطقه کوثربیدخت برگزارشد.

شرکت آبفای گناباد درمانورزلزله شرکت آبفای گناباد درمانورزلزله
دسته بندی: عمومی
مکان: گناباد
کد خبر:  13559
بازدید:  76
نظرات برای شرکت آبفای گناباد درمانورزلزله
نام
ایمیل
متن
کد امنیتی