معرفی مسئول حراست وامورمحرمانه آبفای گناباد

پنج شنبه, 26 تیر 1399
ایمیل   |   چاپ
معرفی مسئول حراست وامورمحرمانه آبفای گناباد

باحضور محمدترکمانی مدیردفترحراست وامورمحرمانه شرکت آب وفاضلاب خراسان رضوی ، مسئول حراست وامورمحرمانه امورآبفای گناباد طی مراسمی معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی آبفا گناباد در این مراسم مجیدعلایی به عنوان مسئول حراست وامورمحرمانه این امور معرفی شد.

 محمدترکمانی هم در سخنانی وظیفه دفترحراست رامعطوف به پیش بینی وپیشگیری قبل ازوقوع وبروزمشکل دانست. علایی مسئولیت حراست اموربجستان رانیز برعهده دارد.

معرفی مسئول حراست وامورمحرمانه آبفای گناباد
دسته بندی: عمومی
مکان: گناباد
کد خبر:  13844
بازدید:  71
نظرات برای معرفی مسئول حراست وامورمحرمانه آبفای گناباد
نام
ایمیل
متن
کد امنیتی