فرماندار گناباد خواستار تسریع دربهره برداری ازمخزن ده هزارمترمکعبی آبا ین شهر شد

چهارشنبه, 02 مهر 1399
ایمیل   |   چاپ
فرماندار گناباد خواستار تسریع دربهره برداری ازمخزن ده هزارمترمکعبی آبا ین شهر شد

سرپرست معاون مهندسی وتوسعه شرکت آب وفاضلاب خراسان رضوی بافرماندار گناباد درخصوص بررسی روند آبرسانی واجرای پروژه های این امورآبفای شهرستان دیداروگفتگوکرد.به گزارش روابط عمومی آبفا گناباد ، دراین جلسه گزارشی توسط مدیر امور درخصوص پروژه های دردست اجراارائه وسپس م عراقی زاده به بیان توضیحاتی در باره پروژه های دردست اجرا واقدامات صورت گرفته ازسوی شرکت درخصوص رفع چالش های تامین آب شرب شهرستان پرداخت وازهمکاری فرمانداری دراجرای پروژه مشارکتی توسعه جایگاه های برداشت آب تشکرکرد.فرماندارشهرستان نیز ازاقدامات مفید وموثرآبفا درروند تامین آب شرب بهداشتی شهروندان تشکر کرد وخواستار تسریع دربهره برداری ازمخزن ده هزارمترمکعبی این شهر شد. 

فرماندار گناباد خواستار تسریع دربهره برداری ازمخزن ده هزارمترمکعبی آبا ین شهر شد
دسته بندی: آب
مکان: گناباد
کد خبر:  14153
بازدید:  35
نظرات برای فرماندار گناباد خواستار تسریع دربهره برداری ازمخزن ده هزارمترمکعبی آبا ین شهر شد
نام
ایمیل
متن
کد امنیتی