بررسی راه های رفع مشکلات پروژه های دردست اجرای امور گناباد

چهارشنبه, 02 مهر 1399
ایمیل   |   چاپ
بررسی راه های رفع  مشکلات پروژه های دردست اجرای امور گناباد

جلسه سرپرست معاون مهندسی وتوسعه باحضور مدیر امور طرح های توسعه آب ومدیر پروژه های آبفا گناباد با مشاور وپیمانکار پروژه توسعه جایگاه های برداشت آب شرب باموضوع بررسی مشکلات وروند اجرای پروژه برگزارشد.در این جلسه مدیرامور، مشاور وپیمانکارپروژه گزارشی از روند اجراومشکلات مرتبط ارائه وخواستار رفع مشکلات موجود شدند. درادامه مجتبی عراقی زاده ضمن تاکید براهمیت اجرای پروژه به دلیل نقش آن درمواقع بحران افزود: مشکلات مطروحه ازجمله بحث تخصیص اعتبارمورد بررسی وتوجه قرارخواهدگرفت. همچنین وی ازروند اجرای پروژه توسط پیمانکار ابراز رضایت کرد وراهنمایی های لازم رانیز به مشاورپروژه ارائه داد.

بررسی راه های رفع  مشکلات پروژه های دردست اجرای امور گناباد
دسته بندی: آب
مکان: گناباد
کد خبر:  14158
بازدید:  44
نظرات برای بررسی راه های رفع مشکلات پروژه های دردست اجرای امور گناباد
نام
ایمیل
متن
کد امنیتی