بازدید رئیس آزمایشگاه های آبفا خراسان رضوی ازامکانات آزمایشگاهی امور گناباد

دوشنبه, 12 خرداد 1399
ایمیل   |   چاپ
بازدید رئیس آزمایشگاه های آبفا خراسان رضوی  ازامکانات آزمایشگاهی امور گناباد

 رئیس آزمایشگاه های شرکت آب وفاضلاب خراسان رضوی ازآزمایشگاه های امورآب وفاضلاب گناباد بازدیدکرد.دراین بازدید که مسعودی رئیس گروه کنترل کیفی آبفا استان ، رئیس آزمایشگاه ها راهمراهی می کرد، هوشیاراکبری ضمن ارزیابی فنی ساختمانی وتجهیزاتی آزمایشگاه ها درخصوص ادغام دوآزمایشگاه پیشنهادهایی ارائه داد. همچنین در جلسه ای با حضور مدیر و کارشناسان امور گناباد و کارشناسان ستادی ، مسائل ومشکلات آزمایشگاه وکنترل کیفی امور مورد بحث وتبادل نظر قرارگرفت.

بازدید رئیس آزمایشگاه های آبفا خراسان رضوی  ازامکانات آزمایشگاهی امور گناباد بازدید رئیس آزمایشگاه های آبفا خراسان رضوی  ازامکانات آزمایشگاهی امور گناباد
دسته بندی: آب
مکان: گناباد
کد خبر:  14625
بازدید:  19
نظرات برای بازدید رئیس آزمایشگاه های آبفا خراسان رضوی ازامکانات آزمایشگاهی امور گناباد
نام
ایمیل
متن
کد امنیتی