اهدا تابلو میراث جهانی قنات قصبه به امورگناباد

دوشنبه, 12 خرداد 1399
ایمیل   |   چاپ
اهدا تابلو میراث جهانی قنات قصبه به امورگناباد

مدیرپایگاه قنات قصبه گناباد بااهدا تابلو معرفی میراث جهانی قنات قصبه به مدیر امور ازهمکاری ها ومساعدت امورآب وفاضلاب گناباد بااین پایگاه تقدیر کرد. شایان ذکراست قنات قصبه گناباد به عنوان اولین اثراستان خراسان رضوی در فهرست آثار جهانی به ثبت رسیده است. این قنات 2هزارو500ساله با  بیش از 300 متر عمق مادرچاه عمیق ترین قنات کشور محسوب می شود.

دسته بندی: عمومی
مکان: گناباد
کد خبر:  14626
بازدید:  26
نظرات برای اهدا تابلو میراث جهانی قنات قصبه به امورگناباد
نام
ایمیل
متن
کد امنیتی