موافقت با صدور پروانه برای دو حلقه چاه در گلبهار

دوشنبه, 12 خرداد 1399
ایمیل   |   چاپ

مدیرامورگلبهاربه دعوت شرکت آب منطقه ای درجلسه کمیته تخصیص آن شرکت حضوریافت.به گزارش روابط عمومی گلبهاربا توجه به اینکه صدور پروانه بهره برداری 5 حلقه چاه حفرشده گلبهاربا چالش مواجه شده بود،پس از پیگیری های فراوان ،مدیرامورآب وفاضلاب گلبهارومدیر دفتر فنی شرکت آب وفاضلاب خراسان رضوی درجلسه کمیته تخصیص حضوریافتند وبه تشریح نیازآبی شهر گلبهار پرداختند.درپایان کمیته تخصیص با صدورپروانه بهره برداری 2حلقه چاه موافقت وپروانه 3حلقه چاه دیگربه  نتیجه جلسات مشترک دفاترفنی دو شرکت موکول شد.

دسته بندی: آب
مکان: گلبهار
منبع: روابط عمومی
کد خبر:  14627
بازدید:  17
نظرات برای موافقت با صدور پروانه برای دو حلقه چاه در گلبهار
نام
ایمیل
متن
کد امنیتی