حضورمدیرامورطرقبه شاندیزدرنشست هم اندیشی منتخب مردم درمجلس

دوشنبه, 12 خرداد 1399
ایمیل   |   چاپ
حضورمدیرامورطرقبه شاندیزدرنشست هم اندیشی منتخب مردم درمجلس

مدیرامورآب وفاضلاب شهرستان طرقبه شاندیزدرجلسه هم اندیشی منتخب مردم چناران وطرقبه درمجلس شورای اسلامی حضوریافت.درپی دعوت فرمانداری شهرستان مبنی برتشکیل جلسه نشست صمیمانه هم اندیشی منتخب مردم درمجلس، علی اضغرپاکروان-مدیراموردراین جلسه حضوریافت وبه ارائه مشکلات ونقاط قوت امور پرداخت.دراین جلسه که اعضای شورای اداری شهرستان واتاق اصناف نیزحضورداشتندعباس امامی-منتخب مردم چناران وطرقبه شاندیزدرمجلس ضمن تشکرازاعضائ جلسه ومردم شهرستان بخاطراعتمادوانتخاب وی به عنوان خادم اظهارامیدواری کردباتعامل سازنده ومثبت وهمدلی مردم ومسئولین شاهدپیشرفت وارتقائ شهرستان درتمام زمینه هاباشیم. 

حضورمدیرامورطرقبه شاندیزدرنشست هم اندیشی منتخب مردم درمجلس
دسته بندی: آب
کد خبر:  14628
بازدید:  24
نظرات برای حضورمدیرامورطرقبه شاندیزدرنشست هم اندیشی منتخب مردم درمجلس
نام
ایمیل
متن
کد امنیتی