نصب کلرزن آنلاین جدید درتاسیسات آب شهر گناباد

جمعه, 17 مرداد 1399
ایمیل   |   چاپ
نصب کلرزن آنلاین جدید درتاسیسات آب شهر گناباد

 با نصب کلرزن آنلاین جدید درمحل مخازن ذخیره آب گناباد، میزان کلردرسطح شهر درحد مطلوب  قرارگرفت.به گزارش روابط عمومی آبفا گناباد، مدیر امورآب وفاضلاب گناباد بااعلام این خبر گفت: با توجه به اینکه سیستم کلرزنی آنلاین درشهرگنابادچندین سال درمداربهره برداری بود اقدام به خرید دستگاه جدید بااعتبار500میلیون ریال شد.هادی حیدری نیا افزود: با بهره برداری ازاین سیستم  میزان کلر باقیمانده در شبکه شهر درحد مطلوب قرارگرفت.

 

نصب کلرزن آنلاین جدید درتاسیسات آب شهر گناباد نصب کلرزن آنلاین جدید درتاسیسات آب شهر گناباد
دسته بندی: آب
مکان: گناباد
کد خبر:  15112
بازدید:  20
نظرات برای نصب کلرزن آنلاین جدید درتاسیسات آب شهر گناباد
نام
ایمیل
متن
کد امنیتی