راهکار رفع مشکل آب شرب روستای چاه خاصه ویرانی شاندیز

شنبه, 05 مهر 1399
ایمیل   |   چاپ
راهکار رفع مشکل آب شرب  روستای چاه خاصه ویرانی شاندیز

درپی کمبود وکاهش منابع آبی روستای چاه خاصه ویرانی شاندیز ،جلسه بررسی وتجزیه وتحلیل دلایل  کم آبی درمحل بخشداری تشکیل شد.

دراین جلسه که بخشدار،مالکین قنات چاه خاصه،دهیارواعضای شورای اسلامی ،مدیروتنی چندازکارشناسان امورحضورداشتند،بخشدارشهرشاندیزضمن قدردانی ازمدیرومجموعه اموردرخدمت رسانی به شهرستان وپاسخگویی شفاف وصریح به مردم،ازمشکل کم آبی وکاهش منابع آبی درروستای چاه خاصه وویرانی سخن گفت وخواستارحل موضوع شد.درادامه کریمیمالک قنات وعضوشورای اسلامی بااشاره به اینکه درمدت ده سال گذشته تاکنون آب شرب اهالی روستاازطریق قنات ویک حلقه چاه تامین وهزینه سنگینی ازنظرلایروبی قنات ودیگر موارد برمن تحمیل شده افزود: درحال حاضرباتوجه به رشدجمعیت وتوسعه منطقه ، این منبع پاسخگوی نیاز مردم نیست وبنده نیزفاقدتوان اقتصادی می باشم.مدیرامورآبفاطرقبه شاندیزنیزضمن تشکرازمساعدت مالکین واهالی،خاطرنشان ساخت:باعنایت به ادغام شرکت های آب وفاضلاب شهری و روستایی وعدم بودجه وبرنامه ریزی لازم،سعی وتلاش اموربراین است تادرکمترین زمان ممکن بااستفاده ازاحداث مخزن پنج هزارمترمکعبی دشت بهشت شاندیزواخذمجوزحفریک حلقه چاه،مشکل تامین آب شرب مردم حل شود وبنده نیزدرحدوتوان خودوبااستفاده ازضوابط ومقررات اداری،مساعدت لازم رادرراستای کمک به مالکین انجام خواهم داد.وی ازشوراهای اسلامی روستادرخواست کردتا نسبت به شناسایی انشعابات غیرمجاز،این اموررایاری دهند.علی اصغر پاکروان درعین حال اظهارامیدواری کرد: بااحداث مخزن فوق،مشکل تامین آب روستاهای چاهشک،سوران فرح آباد،ویرانی،چاه خاصه وحتی شهرشاندیزرفع شود.

 

راهکار رفع مشکل آب شرب  روستای چاه خاصه ویرانی شاندیز
دسته بندی: آب
کد خبر:  15215
بازدید:  35
نظرات برای راهکار رفع مشکل آب شرب روستای چاه خاصه ویرانی شاندیز
نام
ایمیل
متن
کد امنیتی