بازدید رئیس امورپایش سازمان برنامه وبودجه کشوراز پروژه های امورگناباد

سه شنبه, 11 آذر 1399
ایمیل   |   چاپ
بازدید رئیس امورپایش سازمان برنامه وبودجه کشوراز پروژه های امورگناباد

 سعید جغتایی رئیس امورپایش ، ارزیابی واطلاعات مدیریت سازمان برنامه وبودجه کشوراز مخزن 10 هزار مترمکعبی بازدید کرد.به گزارش روابط عمومی آبفا گناباد، دراین بازدید که دکتر جمشیدی رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی استان خراسان رضوی ، فرماندار وسایر مسئولین نیز حضور داشتند ،مدیر امورآب وفاضلاب گناباد ، گزارشی از میزان پیشرفت پروژه های درحال اجرا ارائه داد. هادی حیدری نیا پروژه های درحال اجرارا شامل احداث مخزن 10هزار مترمکعب گناباد، جداسازی آب شرب وایجاد جایگاه های برداشت آب شرب درشهرهای گناباد وبیدخت واصلاح قسمتی ازخط انتقال گناباد بیان کرد.وی با اشاره به پیشرفت 95 درصدی  مخزن ذخیره آب گناباد ونقش بسیارمهم وپدافندی بهره برداری ازاین مخزن در تامین آب شهروندان وگذر ازبحران ، خواستار تامین اعتبار 30 میلیارد ریال برای تکمیل مخزن وپرداخت دیون پیمانکار شد.

 

دسته بندی: آب
مکان: گناباد
کد خبر:  15720
بازدید:  39
نظرات برای بازدید رئیس امورپایش سازمان برنامه وبودجه کشوراز پروژه های امورگناباد
نام
ایمیل
متن
کد امنیتی