راه اندازی دستگاه الکترولیز نمک طعام در مجتمع های روستایی تایباد

یکشنبه, 05 بهمن 1399
ایمیل   |   چاپ
 راه اندازی دستگاه الکترولیز نمک طعام در مجتمع های روستایی تایباد

  دستگاه الکترولیز نمک طعامبه منظور افزایش ضریب کنترل کیفیت آشامیدنی در مجتمع های روستایی کرات ، رهنه ، فرزنه ، آبقه و چهاربرجی شهرستان تایباد نصب شد.

 با راه اندازی این دستگاه ها امکان بررسی همزمان کلر باقیمانده در شبکه توزیع آب و همچنین تزریق و اندازه گیری میزان کلر باقیمانده (کلرزنی ) فراهم شد .

 راه اندازی دستگاه الکترولیز نمک طعام در مجتمع های روستایی تایباد
دسته بندی: آب
مکان: تایباد
کد خبر:  16051
بازدید:  37
نظرات برای راه اندازی دستگاه الکترولیز نمک طعام در مجتمع های روستایی تایباد
نام
ایمیل
متن
کد امنیتی