اخذگواهینامه ایمنی آب برای روستای گراخک طرقیه

پنج شنبه, 14 اسفند 1399
ایمیل   |   چاپ
اخذگواهینامه ایمنی آب  برای روستای گراخک طرقیه

امورآب وفاضلاب طرقبه شاندیزموفق به اخذگواهینامه برنامه ایمنی آب مجتمع آبرسانی روستایی گراخک ابرده شد.

مدیرامورآبفاطرقبه شاندیز اظهارداشت: آبفا طرقبه شاندیز باتلاش کارشناسان آزمایشگاه کنترل کیفی وبهداشت امورومدیران ستادی موفق شد برای اولین باردرخراسان رضوی وبه عنوان تنها امور گواهینامه "ایمنی آب مجتمع آبرسانی روستای "گراخک"ا را دریافت کند.

علی اصغر پاکروان بااشاره به اینکه این گواهینامه توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهدصادرشده افزود: برنامه ایمنی آب مستمربوده و انتظارمی رود دردوره دوم چرخه برنامه ایمنی آب نسبت به بازبینی دوره ای وکاهش مخاطرات احتمالی وبهبودهرچه بیشتر اجزاء سامانه آبرسانی اهتمام واقدام موثری بعمل آید.

محمودزاده-کارشناس کنترل کیفی وبهداشت آزمایشگاه امورنیزضمن تشکرازمساعدت های همکاران ومدیران ستادی براجرای ایمنی آب دردیگرمجتمع های آبرسانی شهرستان تاکیدکردوازاخذ گواهینامه برنامه ایمنی آب شهرطرقبه درآینده نزدیک خبردادکه جهت صدورگواهینامه به کمیته کشوری ارسال شده است. 

دسته بندی: عمومی
کد خبر:  15567
بازدید:  122
نظرات برای اخذگواهینامه ایمنی آب برای روستای گراخک طرقیه
نام
ایمیل
متن
کد امنیتی