رفع مشکل افزایش ولتاژبرق درمنابع گناباد

پنج شنبه, 14 اسفند 1399
ایمیل   |   چاپ
رفع مشکل افزایش ولتاژبرق درمنابع گناباد

مشکل افزایش ولتاژدرمنابع چاه گچی گنابادرفع شد. به گزارش روابط عمومی آبفاگناباد،مهندس حسین ریاضی مدیر این امور گفت:درپی افزایش ولتاژبرق به 460ولت درمنابع چاه گچی گنابادکه باعث خروج منابع مذکورازمداربهره برداری شد،باپیگیری انجام شده وبامساعدت مدیریت توزیع برق خواف وگناباد،باخروج اتوترانس های20کیلوولت ازمداربهره برداری مشکل برطرف شد. به گفته وی با این اقدام ولتاژ برق کاهش وازقطع مکرربرق دراین منطقه واحتمال کمبودآب جلوگیری به عمل آمد. گفتنی است منابع چاه گچی درفاصله 110کیلومتری گنابادقراردارد که پس ازسه مرحله پمپاژآب به مخازن ذخیره گنابادانتقال می یابد.

دسته بندی: آب
مکان: گناباد
کد خبر:  4777
بازدید:  142
نظرات برای رفع مشکل افزایش ولتاژبرق درمنابع گناباد
نام
ایمیل
متن
کد امنیتی