پروژه آبرسانی به مسکن مهرگناباد به بهره برداری رسید

پنج شنبه, 14 اسفند 1399
ایمیل   |   چاپ
پروژه آبرسانی به مسکن مهرگناباد به بهره برداری رسید

پروژه آبرسانی به مسکن مهرشهرک شهرجوگناباد با حضورمدیرعامل شرکت آب وفاضلاب خراسان رضوی به بهره برداری رسید.


 

به گزارش روابط عمومی آبفاگناباددر این مراسم که باحضورمهندس صفایی فرماندارگناباد،حجت الاسلام صادقی نسب امام جمعه گناباد،حجت الاسلام خاکشورامام جمعه کاخک،مسئولین ادارات گناباد،کاخک وبیدخت وهمچنین مدیران ستادی برگزار شد،مدیرعامل آبفای خراسان رضوی  این پروژه را شامل احداث مخزن 2هزار مترمکعبی شهیدخسروزاد،ایستگاه پمپاژ،اجرای خطوط انتقال به طول 5/3کیلومتر ،  اصلاح وتوسعه لوله های اصلی وفرعی شبکه آب شهرک شهرجو و همچنین اجرای 5/11کیلومترخطوط انتقال شبکه جمع آوری فاضلاب ونیزاحداث بیش از4کیلومتر شبکه های اصلی وفرعی جمع آوری فاضلاب اعلامکرد که  با اعتبار31میلیاردریال اجرا شده است.  مهندس محمد طاهری بااشاره به اینکه تامین آب شهرگناباد از فاصله بیش از110کیلومتری وباچندین مرحله پمپاژتامین می شود،هزینه  تعمیرونگهداری تاسیسات رازیاددانست.وی همچنین  یکی ازدغدغه های همیشگی شرکت راتامین آب شهرهای جنوبی خراسان بخصوص گنابادعنوان کرد و خواستار بهره برداری هرچه سریعترازچاه شماره 4 چاه گچی واصلاح وبازسازی خطوط انتقال آب درگناباد شد.وی ضمن تشکرازنماینده مردم گناباددرمجلس شورای اسلامی برای تصویب فروش بیش از80میلیاردریال اوراق مشارکت جهت اجرای پروژه فاضلاب گناباددربودجه سال 92کشور از مدیریت وپرسنل امورگنابادکه باتلاش وهمت خود موفق به کسب رتبه اول درارزیابی امورهای تابعه شرکت آب وفاضلاب خراسان رضوی درسال 91شدندتقدیرکرد. دراین مراسم حجت الاسلام صادقی نسب امام جمعه گناباد هم درسخنانی ضمن قدردانی ازمساعدت های مهندس طاهری وتوجه ایشان به شهرستان گناباد،براستفاده ازآب قنوات شهرجهت شرب تاکید کرد.همچنین مهندس صفایی فرماندارگنابادازاجرای پروژه های آب وفاضلاب درسطح شهرستان گنابادتقدیروتشکروبر احداث مخزن 10هزار متر مکعبی گنابادتاکید کرد.وی همچنین آمادگی فرمانداری شهرستان گنابادراجهت پیگیری اعتبارات و اجرای پروژه های موردنیازشهرستان دربخش آب وفاضلاب اعلام کرد. درابتدای این مراسم مهندس ریاضی مدیرامورگناباد،طی سخنانی ضمن عرض خیرمقدم گزارشی ازاقدامات انجام شده به اطلاع رساند. درپایان مراسم بااهدالوح تقدیراززحمات دست اندرکاران اجرای این پروژه تشکر شد.

پروژه آبرسانی به مسکن مهرگناباد به بهره برداری رسید
دسته بندی: آب
مکان: گناباد
کد خبر:  5580
بازدید:  104
نظرات برای پروژه آبرسانی به مسکن مهرگناباد به بهره برداری رسید
نام
ایمیل
متن
کد امنیتی