جلسه آموزشی طرح طبقه بندی مشاغل درشرکت آبفای تربت حیدریه برگزارشد

یکشنبه, 17 اسفند 1399
ایمیل   |   چاپ
جلسه آموزشی طرح طبقه بندی مشاغل درشرکت آبفای تربت حیدریه برگزارشد

جلسه توجیهی طرح طبقه بندی مشاغل جهت کارکنان شرکت آبفای تربت حیدریه باحضورمدیرآموزش ومنابع انسانی شرکت آبفای خراسان رضوی برگزارشد

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای تربت حیدریه ,جواد امامی مقدم مدیراموربرنامه ریزی ومنابع انسانی این شرکت گفت:به جهت اهمیت طرح طبقه بندی مشاغل ونیزآگاهی کارکنان ازنحوه تخصیص گروه ودیگرمزایای پرسنلی درمدت خدمت جلسه آموزشی باحضورکارکنان شرکت ومحمد عبدا...پورمدیرآموزش ومنابع انسانی شرکت آبفای خراسان رضوی درمحل اتاق جلسات این شرکت برگزارشد.درابتداامامی ضمن عرض خیرمقدم به حضاردرجلسه هدف ازبرگزاری این جلسه راتبیین کردودرادامه محمد عبدا...پوربصورت مفصل طرح طبقه بندی مشلغل رابرای همکاران تشریح نمود که هیچگونه شبه ای دربین همکاران نباشد .درپایان جلسه به مدت یک ساعت مدیراموزش ومنابع انسانی پاسخگوی سوالات همکاران بود

دسته بندی: عمومی
منبع: شرکت ابفای تربت حیدریه
کد خبر:  8396
بازدید:  121
نظرات برای جلسه آموزشی طرح طبقه بندی مشاغل درشرکت آبفای تربت حیدریه برگزارشد
نام
ایمیل
متن
کد امنیتی