توسط مدير آبفاي تايباد تشريح شد:

دستاوردها، چالش ها و ضرورت هاي بخش آب و فاضلاب در امور تايباد

یکشنبه, 09 آذر 1399
ایمیل   |   چاپ
دستاوردها، چالش ها و ضرورت هاي بخش آب و فاضلاب در امور تايباد

مديرامورآب و فاضلاب تايباد دستاوردها، چالش ها و ضرورت هاي بخش آب و فاضلاب دراين امور را تشريح کرد.
مرتضي اشراقي ابتدا در بیان وضعيت منابع تامين آب شهرستان گفت: آب شرب مورد نياز 24هزار مشترک شهرهاي تحت پوشش تايباد ، کاريز و مشهدريزه از 20حلقه چاه با ظرفيت توليد 300ليتر برثانيه تامين مي شود که در نقطه سر به سر قرار دارد .
آبرساني به 24هزار مشترک
وي افزود: اين ميزان آب از طريق 85کيلومتر خط انتقال ، 250کيلومتر شبکه توزيع ، 24هزار مترمکعب مخزن ذخيره و هزار مترمکعب مخزن جمع آوري در اختيار شهروندان قرار مي گيرد.
وي سرانه مصرف آب در کاربري خانگي را به ازاء هر نفر در شبانه روز 130ليتر و غير خانگي را 50 ليتر اعلام کرد و با بيان اينکه درتامين آب شهر تايباد تا افق  1400مشکلي وجود ندارد، از دو پروژه در دست اجراي  حفرچاه در شهرهاي تايباد و مشهد ريزه به ظرفيت توليد35ليتر برثانيه خبرداد که در سال 98به بهره برداري خواهد رسيد.
فرسودگي 40درصدي شبکه آب
وي با اشاره به فرسودگي 40درصدي شبکه آب امور تايباد و کمبود منابع اعتباري اين بخش خاطر نشان کرد: در سال جاري تنها دو کيلومتر از اين شبکه اصلاح شد و اين درحالي است که با شناسايي انشعابات غيرمجاز، مديريت توزيع فشار، کاهش اتفاقات و تلفات ناشي از مخازن فرسوده و همچنين تدقيق آمارتوليد با دبي سنجي آلتراسونيک ، افزايش 4درصدي نوسازي شبکه ، 2.5درصدي تعويض کنتورهاي خراب و شناسايي 70فقره انشعاب غير مجاز، هدررفت آب که در نيمه نخست سال گذشته 36درصد بود به 30درصد درشش ماه اول سال 97 کاهش يافت.
کاهش 40درصدي اتفاقات
اشراقي کاهش 40درصدي اتفاقات در شش ماه اول سال جاري را يادآروشد که اين مهم در کنار فعاليت هاي گسترده فرهنگي منجر به کاهش 11درصدي توليد آب و دودرصدي انرژي در امور شد.
وي سپس با عنايت به سياست کاهش و جداسازي شبکه آبياري فضاي سبز از آب شرب ، مساحت فضاي سبز شهر تايباد را 100 هکتار ، کاريز را 14.5هکتار و مشهد ريزه را 17 هکتاربا مصرف آب حدود 117ليتر برثانيه اعلام کرد و ادامه داد : در راستاي تحقق اهداف اين بخش 50درصد فضاي سبز تايباد ،95درصد فضاي سبز کاريز و 40درصد فضاي سبز مشهدريزه از شبکه آب شرب جدا شد.
24 ميليارد ريال بدهي مشترکان
به گفته مدير آبفاي تايباد ازابتداي سال گذشته تا اواخر مهرماه 96 تعداد 366فقره و در سال جاري نيز 672فقره انشعاب آب سنواتي توسط اين امور نصب شده و اين درحالي است که مطالبات آبفاي تايباد از مشترکان به 23ميلياردو 973ميليون ريال رسيده است .
وي در همين زمينه خواستار همکاري فرمانداري ، امامان جمعه  تشيع و تسنن  واعضاي شوراي شهرهاي شهرستان براي تشويق مشترکان اعم از حقيقي و حقوقي براي پرداخت مطالبات آبفا و صرف آن در جهت توسعه و تقويت زير ساخت هاي بخش آب شد.
وي اظهار داشت: اعتبارات استاني ، ملي و متوازن آبفاي تايباد که در سال قبل 27 ميليارد و 810 ميليون ريال بود در سال 97 به 17ميليارد و 750ميليون ريال کاهش يافت  و در بخش فاضلاب هم از حدود 15ميليارد ريال سال قبل به5ميليارد و 250 ميليون ريال در سال 97 تنزل کرده است.
اهميت اجراي شبکه فاضلاب
وي در پايان با تاکيد بر اهميت اجراي شبکه فاضلاب در جلوگيري از آلودگي سفره هاي آب زير زميني و از طرفي مشکل چاه هاي جاذب در تايباد اعلام کرد: از سال 87 تاکنون از 170کيلومتر شبکه فاضلاب اين شهر 24 کيلومتر و از هزارو 100متر خط انتقال ،  300متر اجرا شده است.       

 
دستاوردها، چالش ها و ضرورت هاي بخش آب و فاضلاب در امور تايباد
دسته بندی: مصاحبه
کد خبر:  11673
بازدید:  307
نظرات برای دستاوردها، چالش ها و ضرورت هاي بخش آب و فاضلاب در امور تايباد
نام
ایمیل
متن
کد امنیتی
 

اخبار آبفا

آرشیو اخبار خبرخوان