بازدید مدیر دفترکیفیت آبفای خراسان رضوی از تاسیسات آب گناباد

جمعه, 09 اسفند 1398
ایمیل   |   چاپ
بازدید مدیر دفترکیفیت آبفای خراسان رضوی از  تاسیسات آب گناباد

مدیر دفتر کنترل کیفیت آب وفاضلاب شرکت آبفای خراسان رضوی در بازدید ازآزمایشگاه وتاسیسات کلرزنی گناباد برتامین وتوزیع آب بهداشتی وباکیفیت تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی آبفا گناباد، محمدجواد ادیبی نیا دراین بازدیدها باحضوردرآزمایشگاه امور، سایت کلرزنی آنلاین گناباد وایستگاه پمپاژ خیبری این امور ضمن بررسی مشکلات ، برضرورت  نظارت بهداشتی وسالم سازی آب تاکید کرد. وی همچنین باحضور درمحل مخازن ذخیره آب درخصوص جانمایی محل تولید آب ژاول درمحل باکارشناسان مشاوروپیمانکارمخزن جدید گناباد تبادل نظر کردوی هدف ازاجرای این پروژه رادسترسی سریعتر به ماده گندزدا وکاهش هزینه های حمل ونگهداری آب ژاول بیان کرد.

گفتنی است  مقرر شده در پروژه اجرای مخزن 10هزارمترمکعبی گناباد سایت تولید آب ژاول درمحل بااستفاده ازنمک طعام نیزاحداث شودکه توسط پیمانکار در دستور کار قرار گرفت.

بازدید مدیر دفترکیفیت آبفای خراسان رضوی از  تاسیسات آب گناباد بازدید مدیر دفترکیفیت آبفای خراسان رضوی از  تاسیسات آب گناباد
دسته بندی: عمومی
مکان: گناباد
کد خبر:  12668
بازدید:  146
نظرات برای بازدید مدیر دفترکیفیت آبفای خراسان رضوی از تاسیسات آب گناباد
نام
ایمیل
متن
کد امنیتی