تقدیر مدیرعامل آبفای خراسان رضوی از شورای اسلامی شهرگناباد

چهارشنبه, 01 آبان 1398
ایمیل   |   چاپ
 تقدیر مدیرعامل آبفای خراسان رضوی از شورای اسلامی شهرگناباد

مدیر امورآب وفاضلاب گناباد  لوح تقدیر مدیرعامل شرکت آبفای خراسان رضوی درخصوص همکاری ها ی شورا با ا مورآب وفاضلاب را تقدیم رئیس واعضای شورای اسلامی شهرگناباد کرد.

به گزارش روابط عمومی آبفا گناباد، دراین دیدار هادی حیدری نیا با ارائه گزارشی ازاقدامات وعملکرد امور توضیحاتی درخصوص پروژه جداسازی شبکه آب شرب و  ایستگاه های برداشت آب ارائه داد  وازهمکاری همه جانبه شورای اسلامی شهر گناباد دراجرای پروژه ها وبه خصوص پروژه جداسازی شبکه آب شرب گناباد تقدیر کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر گناباد هم تقدیر  مدیر عامل شرکت آبفای خراسان رضوی را باعث دلگرمی اعضای شورا درخدمت رسانی به شهروندان دانست و از اقدامات وعملکرد امورآبفای شهری گناباد اظهار رضایت کرد. سیدحسن پورهاشمی با اشاره به پروژه های دردست اقدام آبفای شهری گناباد،به ویژه پروژه جداسازی شبکه آب شرب ، اجرای این پروژه هارا  درجهت رفاه وخدمت به شهروندان بیان کرد.

 تقدیر مدیرعامل آبفای خراسان رضوی از شورای اسلامی شهرگناباد  تقدیر مدیرعامل آبفای خراسان رضوی از شورای اسلامی شهرگناباد
دسته بندی: عمومی
مکان: گناباد
کد خبر:  13016
بازدید:  83
نظرات برای تقدیر مدیرعامل آبفای خراسان رضوی از شورای اسلامی شهرگناباد
نام
ایمیل
متن
کد امنیتی