اجرای فازاول نصب دوربین های حفاظتی درامورگناباد

پنج شنبه, 15 خرداد 1399
ایمیل   |   چاپ
اجرای فازاول نصب دوربین های حفاظتی درامورگناباد

فازاول نصب دوربین های حفاظتی درامورگناباد ازمحل اعتبارات عمرانی اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی آبفا گناباد، مدیر امورآب وفاضلاب گناباد گفت: باتوجه به گستردگی تاسیسات وایستگاه های پمپاژامور، دوربین های حفاظتی درراستای اقدامات پیشگیرانه ، باهمکاری معاونت مهندسی وتوسعه ودفترحراست وامور محرمانه شرکت نصب شد. هادی حیدری نیا افزود: دراین مرحله نسبت به نصب دوربین های حفاظتی درمحل امور، محل مخازن 10هزارمترمکعبی ذخیره آب وانباراموراقدام  واجرای فازهای بعدی نیز دردست پیگیری می باشد.

دسته بندی: عمومی
مکان: گناباد
کد خبر:  13449
بازدید:  93
نظرات برای اجرای فازاول نصب دوربین های حفاظتی درامورگناباد
نام
ایمیل
متن
کد امنیتی