بازدیدکارشناسان بهداشت ازتاسیسات آبفای گناباد

چهارشنبه, 18 تیر 1399
ایمیل   |   چاپ
بازدیدکارشناسان بهداشت ازتاسیسات آبفای گناباد

درراستای آشنایی باتاسیسات آبرسانی ، کارشناسان بهداشت محیط شهرستان ازتاسیسات آبفای گناباد بازدیدکردند.

به گزارش روابط عمومی آبفا گناباد، دراین بازدید کارشناسان با حضور درمرکز کنترل ازراه دورتاسیسات آبرسانی گناباد، مخازن ذخیره ،ایستگاه پمپاژ ومنابع امور ازنزدیک باچگونگی آبرسانی وتامین آب درگناباد آشناشدند .

در هرقسمت هم توضیحات لازم توسط کارشناسان امورارائه وبه سوالات بازدیدکنندگان پاسخ داده شد.

بازدیدکارشناسان بهداشت ازتاسیسات آبفای گناباد بازدیدکارشناسان بهداشت ازتاسیسات آبفای گناباد
دسته بندی: عمومی
مکان: گناباد
کد خبر:  13843
بازدید:  95
نظرات برای بازدیدکارشناسان بهداشت ازتاسیسات آبفای گناباد
نام
ایمیل
متن
کد امنیتی