ایمن سازی ترانس های برق چاه های امور خلیل آباد در مقابل سرقت

چهارشنبه, 02 مهر 1399
ایمیل   |   چاپ
ایمن سازی ترانس های برق چاه های امور خلیل آباد در مقابل سرقت

کلیه  ترانس های برق چاه های آب شرب امور خلیل آباد در مقابل سرقت های احتمالی ایمن سازی شد.
به گزارش روابط عمومی آبفای خلیل آباد محسن قاضیان مسئول بهره برداری امور با بیان مطلب فوق افزود: در راستای افزایش ضریب حفاظت فیزیکی تأسیسات برقی در مواجهه با سرقت های احتمالی ترانس های برق 9 حلقه چاه آب شرب امور در شهر های خلیل آباد و کندر با همکاری امور برق شهرستان ایمن سازی شد.

ایمن سازی ترانس های برق چاه های امور خلیل آباد در مقابل سرقت
دسته بندی: آب
منبع: امور آب و فاضلاب خلیل آباد
کد خبر:  14096
بازدید:  75
نظرات برای ایمن سازی ترانس های برق چاه های امور خلیل آباد در مقابل سرقت
نام
ایمیل
متن
کد امنیتی