بسیج گناباد در آبرسانی به روستاهای محروم مشارکت می کند.

دوشنبه, 31 خرداد 1400
ایمیل   |   چاپ
 بسیج  گناباد در آبرسانی به روستاهای محروم مشارکت می کند.

دردیدار سرپرست امورآب وفاضلاب گناباد با فرمانده ناحیه مقاومت بسیج این شهرستان راهکارهای مشارکت سپاه درفرهنگ سازی وآموزش مصرف بهینه آب وهمچنین آبرسانی به روستاهای محروم تبادل نظر شد.

به گزارش روابط عمومی آبفا گناباد، دراین دیدارسرپرست امورآب وفاضلاب امورگنابا با بیان اینکه یکپارچه سازی باعث افزایش خدمات به خصوص در روستاها وتوسعه پایدار منابع آب درسطح شهر وروستا ها شده است، خواستار مشارکت وهمکاری ناحیه مقاومت بسیج دراجرای پروژه های آبرسانی به روستاهای محروم شهرستان شد. سرهنگ محبی ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج هم از اقدامات امورآب وفاضلاب در شهر وروستاهای گناباد تقدیر و آمادگی این ناحیه درمشارکت وهمکاری با امورآب وفاضلاب درآبرسانی به روستاهای محروم وفرهنگ سازی وآموزش مصرف بهینه آب با استفاده از ظرفیت پایگاه های مقاومت وحلقه های صالحین را اعلام کرد.  دراین جلسه همچنین چگونگی وصول مطالبات امور وپرداخت قبوض آب بها ساختمان ها وپایگاه های ناحیه مقاومت بررسی شد.

 بسیج  گناباد در آبرسانی به روستاهای محروم مشارکت می کند.
دسته بندی: عمومی
مکان: گناباد
کد خبر:  16973
بازدید:  52
نظرات برای بسیج گناباد در آبرسانی به روستاهای محروم مشارکت می کند.
نام
ایمیل
متن
کد امنیتی
 

اخبار آبفا

آرشیو اخبار خبرخوان